Cîteva zile în urmă, primăria municipiului Chișinău a propus spre consultare un document de vreo 40 pagini, Concepția privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău.

Documentul e o compilație de text plagiat (cam 70 % din text) și desene care ar trebui să explice ceva dar nu explică și e lipsit de notă informativă, analiză a impactului, calcule privind soluțiile propuse și eficiența lor, adică nu are exact partea care să-l justifice.

Pe rînd. 

Acest text, zice comunicatul de presă al primăriei, ”reflectă viziunea municipalității asupra gestionării sistemului parcare urbană în contextul dezvoltării unei mobilități urbane durabile.” 

El ar urma să fie un cadru conceptual și de politici ce ar reglementa parcările urbane în oraș. 

Primăria adună păreri pînă pe data de 18 iunie…

Tema parcărilor este una cu o lungă și dureroasă istorie în oraș, de aia orice efort al primăriei de a-i găsi o rezolvate nu poate fi decît salutată. Glumeam. 

Rectific, nu chiar orice efort al primăriei în domeniul soluționării problemei parcărilor merită susținut. De exemplu, încercarea fostului primar Dorin Chirtoacă de a rezolva această problemă printr-o schemă cu colegul său de clasă Igor Gamrețchi, colegul său de semnat autorizații ilegale Nistor Grozavu și omul cu bani Alexandr Pincevschi, în care schemă Pincevschi urma să investească zero lei pentru a scoate milioane, orașul urma să piardă controlul asupra gestionării parcărilor în oraș pentru 25 ani iar Chirtoacă și Gamrețchi, zic oamenii, ar fi avut ceva chilipir pentru zile grele – evident că acest efort nu trebuie salutat. E adevărat că schema a fost deconspirată, că pe Chirtoacă aceasta l-a costat funcția…dar problema parcărilor a rămas nerezolvată. 

Iată că acum primăria, înnoită anul trecut după alegeri cu un primar nou, viceprimari, noi șefi pe la mai multe direcții, toți veniți pe ideea că ”de data asta va fi altfel”, mai face o încercare de a face ordine în domeniul parcărilor. 

Cum ziceam mai sus, nu orice efort al primăriei merită salutat. Mai ales cînd e vorba de documente și concepte, ele trebuie nu doar salutate și apreciate ci și citite. 

Asta am făcut: am citit. 

Evident, nu sînt specialist în domeniul parcărilor urbane, deși la nevoie aș putea parca o mașină iar zilele cînd trebuie să mă șterg de mașinile trîntite aiurea pe trotuare mă învață nu doar să navighez mai bine printre ele ci și noi înjurături. Ca tot omul ce are doar cunoștințe aproximative într-un domeniu am hotărît că trebuie să mă documentez mai mult. Vreau nu doar să am o părere ci să am o părere informată. 

Am început cu documentul de pe site-ul primăriei. 

Din obișnuință, atunci cînd găsesc ceva interesant, selectez și caut pe motoarele de căutare detalii. 

M-am oprit chiar la a doua propoziție din Introducerea documentului. Am selectat fragmentul ””Carta Albă a Transporturilor – foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” și am mers pe DuckDuckGo.com (motorul meu de căutare). 

Acesta m-a dus la documentul ”Ghidul de planificare si gestionare a sistemului de parcari urbane”, elaborat în 2016 în cadrul proiectului european PUSH&PULL – „Sistem de gestionare și stimulare a parcării, ca strategie de  succes pentru un transport urban eficient energetic”, publicat pe platforma ISUU.  (legătură: https://issuu.com/marianivan/docs/ghid_de_planificare_si_gestionare_a). 

Am fost mirat că acest document conținea, la pagina 3, nu doar referința la această Cartă Europeană ci…și întreaga propoziție ce urmează după ea. 

Găsiți diferențele: 

  1. Documentul de pe site-ul primăriei: Carta Albă a Transporturilor – foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor” recunoaște că mobilitatea este importantă, dar poate avea un cost financiar, social și de mediu, și astfel trebuie încurajate modalitățile de transport durabile. (p.3 din Ghidul…)
  2. Documentul ”Ghid de planificare si gestionare a sistemului de parcari urbane”: Carta Albă a Transporturilor – foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor susține această temă, recunoscând că mobilitatea este importantă, dar poate avea un cost financiar, social și de mediu, și astfel trebuie încurajate modalitățile de transport durabile. (p.3 din Concepția… ). 

În afară de expresia ”susține această temă”, fragmentul e identic (mai variază și forma verbului ”a recunoaște”, într-un caz e la prezen, în al doilea caz e la gerunziu). 

Intrigat de o asemenea coincidență am căutat și prima frază din Introducerea la documentul primăriei mun. Chișinău. Ea sună așa: ”Nevoia unui nivel de control mai mare asupra sistemului de parcări s-a dezvoltat ca urmare a expansiunii îngrijorătoare a nivelului de utilizare a autoturismului individual și a cotelor de trafic auto. Această situație a propulsat nivelurile de congestie și poluare, în special în zonele urbane dens populate.”

Surpriză, motorul de căutare m-a dus în același loc, pe aceeași pagină, ceva mai sus. 

De data asta am găsit fraza exactă, fără parafrazare. 

Nu m-am mai mirat că pe aceeași pagină am găsit și motto-ul Concepției privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău.

Am căutat mai departe următoarea propoziție, ”În mod încurajator, pe parcursul ultimilor ani, se remarcă în rândul autorităților locale, a dezvoltatorilor și organizațiilor din sectorul public și privat o puternică apreciere a faptului că gestionarea parcărilor reprezintă un instrument puternic de planificare a deplasărilor.” 

Am găsit-o tot acolo, la pagina 6. (Evident, în același loc, în vecinătate proximă era și următoarea frază din documentul primăriei). 

Pe aceeași pagină, cuvînt cu cuvînt este și următoarea propoziție… 
Cum nu putea fi vorba doar de o coincidență (care se repetă de 5 ori) am mers mai departe cu întreg documentul. 

Am însemnat, cu un editor PDF textul din Concepția privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău care se repeta în ”Ghidul de planificare si gestionare…

Adică, am marcat cu galben bucățile ”împrumutate” de autorii Concepției din altă sursă. 

Rezultatul a ieșit vesel. 
Pe pagina 3 e împrumutat întreg textul pînă la fragmentul în care se vorbește despre scopul documentului. 

Vizual, partea „împrumutată” (adică plagiată) arată așa (indicată cu gallben).

Paginile 4 și 5, întrucît sînt despre Chișinău, sînt scrise de autorii anonimi din primărie. 

Pagina 6, cu excepția unei fraze, ”Crearea locurilor de parcare doar a stimulat creșterea numărului de automobile, care, la rândul lor, aveau nevoie de tot mai multe spații de parcare” e ”împrumutată”. 

Pagina 7 a fost plagiată în totalitate de autorul anonim al primăriei, care nu s-a sinchisit să adauge măcar o virgulă proprie (putem indica și o altă sursă, un document similar tradus de aceeași persoană, Ana Drăguțescu, de la Asociația pentru Tranziție Urbană, și care se găsește pe adresa: http://www.epomm.eu/newsletter/v2/content/2017/0217/doc/Romanian_parking%20guidelines_RO.pdf ). 

La pagina 8, a fost plagiat cam jumătate din text, la pagina 9 a fost ”împrumutat” întreg tabelul, fără nici o explicație. 

Paginile 10 și 11, cu definițiile documentului și cu tipologiile parcărilor, sînt și ele copiate cuvînt cu cuvînt din aceleași documente. 

La pagina 11 apare o referință la Balcombe & York, 1993 și, ca toată referința, ar trebui să se găsească la sfîrșitul lucrării, în caz că cititorul ar vrea să vadă cui îi aparține ideea potrivit căreia ”Restricțiile de parcare vor fi considerate în general, numai atunci când oferta de locuri de parcare este depășită de cerere într‐o anumită zonă sau în cazul în care parcarea cauzează problemele de obstrucționare și siguranță (de ex., axele de vizibilitate din intersecții sunt limitate, deplasarea pietonală pe trotuarele obstrucționate de autoturisme).”. 

Evident, nu găsim referința în lista de bibliografie, așa că se putea indica ușor ca autori ai citatului Gandalf și Saruman sau Moș Crăciun și Alba ca Zăpada. (Nu găsim referința nici la documentul sursă, dar acolo se poate înțelege  – e vorba de un text compilat, nu de document oficial.). 

Pagină cu pagină, rînd cu rînd, literă cu literă toată secțiunea Conceptuală, de definiții și justificări, adică pînă la pagina 34 (din 44 în total) e ”împrumutată” din ”Ghidul de planificare si gestionare a sistemului de parcari urbane” scris în 2016

Vizual, în structura documentului, secțiunile plagiate arată așa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca să rezum, partea de ”gîndire” a documentului e plagiată în proporție de 98-99 % dintr-un document scris în cadrul unui proiect european. Nu e nici măcar parafrazare – autorii pur și simplu iau textul și îl copie. 
În acest context, pretenția că documentul ar reprezenta ”viziunea primăriei” sună mai mult decît ironic. 

Sursa plagiatului nici măcar nu este indicată în referințele bibliografice ale documentului. 

Evident, lista de referințe e plagiată și ea integral. Comparați bibliografia Concepției (1) primăriei și cea a Ghidului (2). 

 

Plagiatul generos nu este însă unica problemă a Concepției privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău

Celelalte 8-9 pagini de ”contribuție proprie” sînt problematice și ele. 

În afara unor desene care nu conving, Concepției îi lipsește în totalitate un plan comprehensiv de intervenție, structurat pe străzi și sectoare, pe tipul de zone (rezidențiale, industriale, comerciale etc).

Documentul oferă doar o listă a tipurilor de parcare ce pot apărea în oraș – pe carosabil, din contul trotuarelor etc) dar nu e clar cum arată acestea pe harta orașului.

Pe ce străzi ale orașului și ce tipuri de parcări vor fi construite?

Cîte locuri de parcare vor fi amenajate/construite în fiecare sector al orașului? În ce fel acestea vor influența sistemul de trotuare și infrastructură pietonală, spațiile verzi? 

Care va fi impactul amenajării locurilor de parcare asupra traficului?

Cum se integrează schema parcărilor în schema transportului urban? Dar în Planul Urbanistic General? 

Cum să faci centru de transbordare la strada Vadul lui Vodă sau la Calea Orheiului, așa cum propune documentul, cînd acolo merge cel mult un troleibuz (la Poșta Veche e doar troleibuzul nr. 25 care e oricum supraîncărcat pentru că deservește un întreg cartier), iar la strada Vadul lui Vodă merg doar 13 și 16, supraîncărcate și ele)? La fel ambele aceste centre nu ar rezolva prea mult problema mobilității pentru că ar lăsa șoferii și călătorii la periferia ambuteiajelor spre Centru – de la Vadul lui Vodă intri fie în ambuteiajul de la Ciocana-Rîșcani, fie cel de la Fabrica de Tutun-Gara de Nord, iar de la Poșta Veche intri în ambuteiajul de la Bodoni). 

Documentul nu răspunde la niciuna dintre aceste întrebări…Cum nu răspunde la nici o întrebare.

E doar o simplă compilație copiată de desene și text la nivelul unui referat de student din anul întîi.

Documentul nu propune, așa cum ne-am fi așteptat o soluție comprehensivă a problemei parcărilor în Chișinău, el doar imită o propunere. 

Documentul e și cumva umilitor…Adică el ia cetățeanul de rînd, locuitorul orașului, drept prost/proastă, care se va lăsa impresionat de definiții și tabele împrumutate și nu va vedea că documentul e gol-goluț la capitolul soluții și analiză. 

Ce e de făcut? 

Documentul ”Concepția privind dezvoltarea și managementul sistemului de parcări urbane în municipiul Chișinău” trebuie retras și uitat cît mai rapid.

Ulterior se poate face un tender, cu sarcini și termeni clari, pentru o organizație de cercetare care nu doar ar plagia texte și desene de pe internet ci chiar ar face o analiză temeinică și fundamentată, ar face consultații cu specialiști și activiști, ar evalua cele mai bune practici și le-ar adapta la orașul Chișinău, ar propune un sistem al parcărilor în oraș elaborat în cele mai mici detalii. 

Așa ar fi corect. 

Facebook Comments Box