fragment

(…)

* vino şi vezi
* bărbații vor fi iubitori de sine
* iubitori de bani
* lăudăroşi
* trufaşi
* hulitori
* nemulţumitori
* lipsiţi de dragoste
* neînduplecaţi
* clevetitori
* neînfrînaţi
* cruzi
* neiubitori de bine
* trădători
* necuviincioşi
* îngîmfaţi
* macho
* plini de amenințări și intimidări în goana lor după testosteron
* plini de egou masculin
* toxici
* violenți
* misogini
* lipsiți de emoție
* lipsiți de empatie

(…)

* vai, vai, vai femeilor ce locuiesc pe pămînt
* vai de ele
* căci a pus bărbatul stăpînire peste tot
* pe biserici
* bani
* joburi
* televiziuni
* știință
* universități
* tehnologii
* economie
* poliție
* armată
* armament
* politică
* guverne
* cosmos
* pe tot

* și a proclamat imperiul masculului
* și le-a dat femeilor numele lui
* numele bărbatului
* și nici măcar nume nu aveau femeile

* și a zis bărbatul
* că unicul lucru pe care îl poate produce femeia
* sunt copiii
* și a făcut din femeie fabrică de copii

* și a făcut din femeie marfă
* și o vindeau
* și o cumpărau
* și se îmbogățeau

(…)

* vino și vezi
* va aduce bărbatul foamete
* și ciumă
* și cutremure
* și se va ridica neam peste neam
* și vor fi războaie
* căci se vor face bărbații
* sexiști
* clasiști
* rasiști
* naționaliști
* fasciști
* și vor face război peste tot
* și vor prigoni femeia
* și vor avea mînie mare
* căci vor şti că timpul lor e scurt

* și va avea bărbatul nume de hulă
* și i se va da gură să vorbească hule
* şi i se va da putere să ponegrească femeia
* și va fi ca un șarpe bărbatul
* și va arunca din gura lui apă
* ca s-o ia apa
* și pămîntul va veni femeii într-ajutor
* căci pămîntul va deschide gura şi va înghiţi apa

(…)

* și ca să se împlinească toate cele scrise
* vor veni vremuri grele
* și vor fi semne în soare
* în lună şi în stele
* soarele se va întuneca și luna nu va mai lumina
* iar stelele vor cădea din cer
* şi se vor porni tunete
* şi glasuri
* şi fulgere
* şi cutremure
* şi grindină
* şi foc amestecat cu sînge
* și atunci va veni lăcustul pe pămînt
* și numele lui va fi capitalismul
* iar înfăţişarea lui va fi asemenea unor cai pregătiţi de război

* și va da bărbatul putere capitalismului precum are putere el bărbatul
* și i se va porunci să vatăme pe femei
* și nu să le omoare
* ci să fie chinuite
* și în zilele acelea vor căuta femeile moartea şi nu o vor găsi
* şi vor dori să moară
* moartea însă va fugi de ele

* și el
* bărbatul
* îi va sili pe toţi
* pe cei mici şi pe cei mari
* pe cei bogaţi şi pe cei săraci
* pe cei liberi şi pe robi
* ca să poarte semnul lui
* semnul lăcustului
* semnul capitalismului
* și puterea lui va fi în banii lui

(…)

* și vor fi mulți care vor spune că
* femeia trebuie să-și știe locul
* și vor fi mulți care vor spune că
* locul femeii este la bucătărie
* și vor fi alții care vor spune că
* locul femeii lor nu este la bucătărie

* să luați aminte
* locul femeii nu este la bucătărie

* locul femeii nu este la bucătărie
* în locul altei femei
* locul femeii de culoare nu este la bucătărie
* în locul femeii albe
* locul femeii migrante nu este la bucătărie
* în locul femeii privilegiate
* locul femeii sărace nu este la bucătărie
* în locul femeii bogate

* cine are urechi să audă
* dacă munca casnică s-ar plăti
* bărbatul s-ar prăbuși
* dacă munca casnică s-ar plăti
* capitalismul s-ar prăbuși

(…)

* cele ce au stat la bucătărie împotriva voinței lor se vor elibera
* cele ce au fost servitoare împotriva voinței lor se vor elibera
* cele ce s-au căsătorit împotriva voinței lor se vor elibera
* cele ce nu s-au căsătorit împotriva voinței lor se vor elibera
* cele ce au fost mame împotriva voinței lor se vor elibera
* cele ce au fost mame singure împotriva voinței lor se vor elibera

* cele ce au fost sclave se vor elibera
* cele ce au fost umilite se vor elibera
* cele ce au fost vîndute se vor elibera
* cele ce au fost cumpărate se vor elibera
* cele ce și-au trăit viața în amenințări se vor elibera
* cele ce nu și-au trăit viața se vor elibera
* adevăr vorbesc
* toate se vor elibera

(…)

* fiecare fir de păr de pe picoare este revoluția voastră
* fiecare vergetură este puterea voastră
* fiecare rid este empatia voastră
* fiecare bătătură de pe palme este istoria voastră
* fiecare crăpătură de pe călcîie este dragostea voastră
* fiecare rană este viitorul vostru
* fiecare cicatrice este prezentul vostru.


Apocalipsa după Lilith este a două parte din cele două texte scrise de Nicoleta Esinencu în cadrul proiectului Who Run the World: Evanghelia după Maria/Apocalipsa după Lilith. O producție a teatrului-spălătorie din Chișinău în colaborare cu Theater Rampe, din Stuttgart
.

26, 27 decembrie 19:30
EVANGHELIA DUPĂ MARIA
un spectacol de Nora Dorogan, Nicoleta Esinencu, Kira Semionov, Doriana Talmazan
text de Nicoleta Esinencu

La început a fost cuvîntul și cuvîntul era biblia și biblia deveni propagandă. Iar propaganda – o mașinărie. Textele Nicoletei Esinencu se folosesc de cea mai bună propagandă scrisă vreodată – de biblie, pentru a crea propria propagandă care să mobilizeze femeile în lupta împotriva injustiției. Adam a fost răsturnat, iar dumnezeu – înlocuit. Textele celebrează cele două disidente ale bibliei – Maria Magdalena și Lilith. Ele își apropriază începutul și sfîrșitul, Evanghelia și Apocalipsa. Sînt zeițe punitive, eliberatoare, furioase și milostive.
Alături de Maria Magdalena și Lilith sînt povestite istoriile femeilor din diferite părți ale lumii, din generații diferite, clase sociale diferite, femei ce luptă cu sistemul patriarhal. Astfel creînd o contranarațiune, o narațiune care să stea la baza unui oraș sau chiar a unei lumi a femeilor.

https://www.facebook.com/events/2039190609481913/

Facebook Comments Box