TEMA: Republica Moldova la răscruce

Invitat specia: Petru Negură
Moderator: Florin Poenaru
Coordonator: Vasile Ernu

Marţi 12 iunie 
Ora: 20.00

Loc: Londophone (Strada Ioan Zalomit 2, București)

Petru Negură este lector la Universitatea Liberă Internațională din Modova (Chişinău), doctor în sociologie la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Este autorul cărţii Ni héros, ni traîtres. Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline, L’Harmattan, Paris, 2009 (tradus și reeditat în română la Ed. Cartier, Chișinău, 2014) şi al mai multor articole de sociologie şi istorie socială (a culturii, a învăţămîntului şi a serviciilor sociale) în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate.

TEMA este un proiect ce-şi propune organizarea unor dezbateri publice pe teme sociale, politice şi economice majore ale societăţii româneşti şi europene. Se vor transmite live şi va exista o arhivă podcast.

TEMA este un proiect produs de Baricada – portal pentru critică socială.