Snejana Druţă Sulima este Doctor în drept al Universităţii Montesquieu Bordeaux IV (2010), lector la Universitatea „Al. I. Cuza” (Iaşi), Facultatea de drept şi Facultatea de filosofie şi Ştiinţe socio-politice.

Este autoarea cărţii: La Construction du système électoral en République de Moldavie: Sur la difficile démocratisation d’un Etat postsoviétique, Fondation Varenne, 2011.

Domenii de interes şi cercetare: drepturile omului, drept european, drept constituţional, ştiinţe politice.