În cîteva texte publicate anterior pe PZF vorbeam despre necesitatea evitării radicalizării opiniilor și atitudinilor în societatea moldovenească în contextul crizei din Ucraina și în contextul proceselor de integrare europeană ale Moldovei. Notam atunci că evenimentele din Ucraina nu ar trebui în nici un caz să ne furnizeze motive suplimentare pentru a privi cu neîncredere anumite grupuri sau anumite păreri. Din contra, anume în asemenea momente putem porni o discuție națională la scară largă despre lucrurile pe care le avem în comun și tocmai în asemenea momente am putea pune bazele unei societăți moldovenești democratice în care cetățenii s-ar privi cu încredere, indiferent de apartenența lor etnică sau religioasă.

Același lucru se poate spune despre integrarea europeană: ea nu trebuie să fie un prilej de a ne împărți între prietenii țării (cei care susțin această opțiune) și „coloana a cincea”/ „boala”/”amenințarea”/”dușmanii” (de fapt, cei care au alte păreri). Pentru că acest mod de negîndire face discuția imposibilă și seamănă semințele învrăjbirii.

Din păcate, observăm că lecturile geopolitice ale crizei ucrainene și ale procesului de integrare europeană au cauzat și o difuziune a unei geopolitici a pluralismului și drepturilor democratice: vedem voci și atitudini – a se citi acest articol cu clare nuanțe xenofobe semnat de Constantin Tănase – care afirmă că ”pluralismul” și ”dreptul la opinie” se aplică doar pentru exprimarea acordului, care sugerează că anumite grupuri etnice din Moldova au garantate doar dreptul de a spune DA, care citesc orice șovăială fie ca manifest al unei tendințe ”genetice” înscrise în această comunitate de la începuturile istoriei, fie ca probă a lipsei de loialitate față de țară (de unde și căutarea dușmanilor interiori).

Publicăm mai jos Apelul venit din partea Asociaţiei jurnaliştilor rusofoni din R. Moldova şi pe care îl considerăm de bun augur, anume în aceste momente, în care apare pericolul radicalizări nedorite a unor segmente ale populaţiei RM, deseori printre actori însemnaţi în spaţiul public şi presa moldovenească. Subsemnăm şi noi la acest apel, pe care îl vedem ca pe o chemare la o pace civică şi la căutarea unui punct de convergenţă şi de solidaritate între diferitele grupuri ale aceleiaşi naţiuni, formate pe criteriu civic.

Redacţia PZF

 

 Adresare din partea jurnaliştilor rusofoni din RM colegilor lor

Trăim vremuri grele, cînd chiar în ochii noştri, ura faţă de celălalt este crescută, educată şi cultivată zi de zi. Xenofobia a devenit atît de obișnuită în viața publică și în presa din R. Moldova încît au încetat să mai surprindă, nu mai este percepută ca un eveniment sau un incident. Ne amintim cu greu vreun caz în care acte de xenofobie sau rasism să primească un răspuns adecvat din partea organelor de drept, a „organizațiilor independente” de apărare a „drepturilor omului”, preocupate de respectarea codului de etică, dar care ignoră o elementară etică umană.

Chiar și în cazurile cele mai evidente și ușor demonstrabile, cum ar fi declarațiile publice ale unor politicieni, ideologi locali și politologi, cazul profesorului-xenofob de la Bălți și altele nu îşi găsesc o apreciere juridică sau din partea opiniei publice.

Oamenii slabi şi puţin educaţi devin primele victime ale mass-media. Bietul John Onoje vorbește despre sursa rusofobiei lui: el a citit ziarele pe care a trebuit să le vîndă. Și nimeni, în afară de noi, jurnaliștii moldoveni, n-ar putea proteja oamenii de ură.

Chemăm toţi jurnaliștii, indiferent de limba în care scriu și vorbesc, să nu înmulțească intoleranța, ostilitatea, frica, ura faţă de aproapele lor, să nu demonizeze concetăţenii lor, pentru că aceştia nu sînt nişte „rămăşiţe ale impeiului”, „fasciștii români”, cei „de ieri” sau „de alalată ieri”, ci nişte oameni obișnuiți care cresc copii, muncesc, rîd și plîng, iubesc și se întristează.

Și nicio sumă de bani nu e suficientă pentru a semăna discordie între oamenii care trăiesc alături.

 

Обращение Ассоциации русскоязычных журналистов РМ к коллегам

Мы живём в сложное время, когда на наших глазах ненависть человека к человеку воспитывается, взращивается, культивируется изо дня в день. Проявления ксенофобии в общественной жизни и в прессе Молдавии стали настолько привычными, что перестали вызывать удивление, перестали восприниматься как событие или происшествие. Трудно вспомнить случай, когда проявления ксенофобии, расизма, вызвали бы адекватную реакцию со стороны правоохранительных органов, «правозащитников», «независимых» организаций, озабоченных деонтологическим кодексом, но игнорирующими простую человеческую этику.

Даже очевидные и легко доказуемые случаи, такие как публичные высказывания политиков, местных идеологов и политологов, казус бельцкого учителя-ксенофоба и другие, не находят правовой и общественной оценки.

Слабые, неразвитые люди первыми становятся первыми жертвами масс-медиа. Бедняга Джон Оноже прямо говорит об источнике своей русофобии – он читал газеты, которые ему приходилось продавать. И нет никого, кроме нас, молдавских журналистов, кто защитил бы людей от ненависти.

Мы призываем всех журналистов, независимо от языка, на котором они пишут и говорят, не умножать нетерпимость, враждебность, страх, ненависть к ближнему, не демонизировать своих соотечественников, поскольку это никакие не «осколки империи» и не «румынские фашисты», не «вечно вчерашние» и «позавчерашние», а обычные люди, которые растят детей, ходят на работу, плачут и смеются, любят и огорчаются.

И никакие деньги не стоят того, чтобы сеять рознь между людьми, живущими рядом.

 

Sursa apelului: http://enews.md/news/view/39277/

 

Sursă imagine de fundal: diaspora.md