Cristina Stănculescu este asistentă universitară în cadrul Universităţii Libere din Bruxelles. Cercetatoare în domeniul studiilor europene. În prezent îşi finalizează teza de doctorat despre discursurile asupra identităţii europene din România.